Hospodárska budova pre NGO KOBLOS o.z.

Občianske združenie NGO KOBLOS o.z. s potešením oznamuje začiatok výstavby novej hospodárskej budovy, ktorá bude slúžiť pri ich charitatívnych aktivitách. S cieľom posilniť a rozšíriť svoju pomoc ľuďom v núdzi, vyzývajú širokú verejnosť a podnikateľské subjekty o podporu pri dostavbe tohto dôležitého zariadenia.

Z dôvodu zvyšovania charitatívnej činnosti a poskytovania pomoci zdravotne a sociálne postihnutým osobám, znevýhodneným skupinám, ľuďom bez domova, opusteným matkám s deťmi a ďalším potrebujúcim, sme sa rozhodli vybudovať novú hospodársku budovu. Táto budova nám umožní efektívnejšie a komplexnejšie poskytovať pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Vaša pomoc je pre nás neoceniteľná a veľmi potrebná, preto Vás žiadame o podporu pri dokončení dostavby.

Ak chcete prispieť k výstavbe hospodárskej budovy pre NGO KOBLOS o.z. a podporiť ich dôležitú činnosť, kontaktujte nás na našej webovej stránke alebo prostredníctvom našich sociálnych sietí. Vaša pomoc môže zmeniť životy mnohých ľudí a prispieť k rozvoju komunity.

Ďakujeme vopred za Vašu podporu a solidaritu.