Naše aktivity môžete podporiť na účte: SK71 1100 0000 0029 4714 2078

BITCOIN

bc1qauuq5duc2qqjgfvp972d6kzkar7sjykfgrexdj

ETHEREUM

0x1C8B3c79745e049D6159A6d93CC07AF53009f8d2

LITECOIN

LWU92CYYWuECj3juSNRxZP6qzLFCJ2Y3if

Naše aktivity môžete sledovať a podporovať aj na sociálnych sieťach:

Naše aktivity sú zachytené aj na Facebooku:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089331550827

Naše aktivity sú zachytené aj na Instagrame:

https://www.instagram.com/ngokoblos/ 

Napíšte nám