Venujte nám 2% z dane

Prečo venovať občianskemu združeniu NGO KOBLOS 2% z daní? Každý rok, keď sa začne daňová sezóna, všetci predávajúci alebo zamestnanci dostanú daňový formulár, kde je možnosť venovať 2% z daní. Tento jednoduchý formulár vám umožní venovať 2% z vašich daní občianskemu združeniu NGO KOBLOS, ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Občianske združenie NGO KOBLOS je občianska organizácia, ktorá sa zameriava na pomoc ľuďom v núdzi. Pomocou svojich darčekov a finančných prostriedkov pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomocou svojej aktivity poskytuje občianske združenie NGO KOBLOS núdznym ľuďom prístup k zdravotnej starostlivosti, strave, ubytovaniu, sociálnym službám a ďalším základným potrebám. Pomáhajú ľuďom, aby sa dostali z chudoby a získali prístup k životu, ktorí si zaslúžia, ako aj k príležitostiam, ktoré im umožnia dosiahnuť úspech. Okrem toho organizácia tiež podporuje aktivity s cieľom podporiť občiansku angažovanosť a dobrovoľníctvo, ktoré slúžia na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti. Venovaním 2% z vašich daní občianskemu združeniu NGO KOBLOS môžete prispieť k tomu, aby tí ktorí to najviac potrebujú mali prístup k zdravotnej starostlivosti, strave, ubytovaniu a ďalším základným potrebám. Všetci vieme, že dane sú dôležitou súčasťou našej daňovej politiky. Ale keď máme možnosť venovať 2% z daní občianskemu združeniu NGO KOBLOS, je to skvelá príležitosť, ako využiť tieto prostriedky na podporu ľudí v núdzi a na rozvíjanie mnohých ďalších projektov, ktoré budú zvyšovať kvalitu života ľudí. 


ĎAKUJEME              NGO KOBLOS o.z.


Ako postupovať pri poskytnutí 2% z dane:

Finančná správa vydala NOVÉ "Vyhlásenie" ako aj "Potvrdenie" – sú štruktúrované, označené čiarovým kódom a majú mať predpísanú formu pri vyplnení.

V prípade, že vypĺňate tlačivo v PC, skontrolujte si po jeho uložení rozloženie údajov podľa nášho vzoru.

IČO musí byť zarovnané sprava.

V dokumentoch nájdete vzorovo vypísané tlačivo vyhlásenia.

SZČO alebo osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie, už nepodávajú iné tlačivo k 2%.

Originály tlačív – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

doručte na daňový úrad do 30. 4. 2024!

IČO: 54953481

Obchodné meno: NGO KOBLOS o.z.

Naše aktivity môžete podporiť na účte: SK71 1100 0000 0029 4714 2078

BITCOIN

bc1qauuq5duc2qqjgfvp972d6kzkar7sjykfgrexdj

ETHEREUM

0x1C8B3c79745e049D6159A6d93CC07AF53009f8d2

LITECOIN

LWU92CYYWuECj3juSNRxZP6qzLFCJ2Y3if

Naše aktivity môžete sledovať a podporovať aj na sociálnych sieťach:

Naše aktivity sú zachytené aj na Facebooku:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089331550827

Naše aktivity sú zachytené aj na Instagrame:

https://www.instagram.com/ngokoblos/ 

Napíšte nám