Naši podporovatelia

Všetci naši podporovatelia sú pre nás veľmi dôležití. Bez ich podpory by  naše  ciele a úspechy nebolo možné dosiahnuť. Sme im veľmi vďační za ich podporu a pomoc.

Naši podporovatelia nás podporujú rôznymi spôsobmi. Niektorí nás podporujú finančne, niektorí nám poskytujú technické poradenstvo a niektorí nám pomáhajú s propagáciou. V každom prípade je ich podpora nevyhnutná pre naše úspechy.

Okrem toho, že nás podporujú, sú aj veľmi dobrí priatelia. Sme vďační za ich priateľské vzťahy. Niekedy nám poskytujú cenné rady a skúsenosti, ktoré nám pomáhajú dosahovať úspechy.

Táto podpora je pre nás veľmi cenná. Ďakujeme všetkým našim podporovateľom, že sú súčasťou našej cesty.


Naše aktivity môžete podporiť na účte: SK71 1100 0000 0029 4714 2078

BITCOIN

bc1qauuq5duc2qqjgfvp972d6kzkar7sjykfgrexdj

ETHEREUM

0x1C8B3c79745e049D6159A6d93CC07AF53009f8d2

LITECOIN

LWU92CYYWuECj3juSNRxZP6qzLFCJ2Y3if