CDR SEMETEŠ 02/2024

22.03.2024

V priebehu našej návštevy CDR Semeteš sme mali tú česť odovzdať množstvo darov, ktoré zahŕňali oblečenie, obuv, bicykel a hračky. Tieto gestá sú vyjadrením našej neustálej podpory a pevnej vôle prinášať pomoc tam, kde je to najviac potrebné. Pre nás, v NGO KOBLOS o.z., je každá príležitosť na pomoc zároveň príležitosťou na osvetu a šírenie posolstva o dôležitosti vzájomnej podpory a solidarity.